_P5L0431.JPG


Szkoła

Wszystkie dzieci i młodzież w Norwegii pomiędzy szóstym a 19-tym rokiem życia, mają prawo do nauki, łącznie 13 lat. Prawo to obowiązuje od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniego roku szkoły średniej/gimnazjum. Jest to często nazywane szkoleniem podstawowym. Dzieci i młodzież mają zarówno prawo jak i obowiązek do szkoły podstawowej. W Haram jest łącznie 11 szkół podstawowych. Dwie z nich są prywatne.

szkoła podstawowa

Pierwsze 10 lat norweskiego szkolenia nazywa się szkołą podstawową. Szkoła podstawowa jest bezpłatna. Pierwsze siedem lat szkoły podstawowej (1.-7.klasa) nazywa się szkołą dziecięcą. Ostatnie trzy lata (8.-10.klasa) nazywa się gimnazjum.
Aby zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej, musisz się skontaktować z najbliższą szkołą  podstawową albo z twoją gminą. haram.kommune.no

sfo - ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica-Skolefritidsordning - jest ofertą dla dzieci od 1-4 klasy w szkole. Świetlica jest ofertą, która 

różni się od zarówno szkoły jak i przedszkola, ponieważ nie jest częścią nauczania.
Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie bezpiecznego miejsca przebywania dla dzieci poza czasem zajęć szkolnych, gwarancję opieki i nadzoru, zapewnienie odpowiednich warunków do zabaw i gier, działalności kulturalnej i rekreacyjnej, aby zaspokoić potrzeby zarówno dzieci jak i rodziców.

Dla uzyskania więcej informacji, patrz; www.haram.kommune.no

szkoła średnia, gimnazjum

Młodzież, która ukończyła szkołę podstawową lub inną szkołę jej odpowiadającą, ma prawo do kształcenia na poziomie średnim. Wykształcenie średnie składa się zwykle z trzech lat w szkole, albo dwóch lat w szkole i dwóch lat w zakładzie pracy, lub w firmie. Ukończone wykształcenie średnie daje podstawy w celu uzyskania dalszych kwalifikacji, wymaganego wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych. 

Dla uzyskania więcej informacji o wykształceniu średnim, patrz; vilbli.no albo haram.vgs.no

szkoły wyższe i uniwersytety

Aby się dostać do szkół wyższych i na uniwersytet, jak wspomniano powyżej, potrzebujesz niezbędnej kwalifikacji uprawniajacych do szkół wyższych. Po ukończeniu wykształcenia w szkołach wyższych i uniwersytetach, jest możliwe osiągnięcie różnych stopni, jak np. licencjat, magisterium, i doktorat.
Dla uzyskania więcej informacji o studiach i przyjęciach do szkół wyższych i uniwersytetów, patrz; samordnaopptak.no

ppt - poradnia pedagogiczno-psychologiczna

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT lub PP-tenesta) jest komunalną albo wojewódzką usługą doradczą .Zadaniem poradni pedagogiczno-psychologicznej jest pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym, mającym trudności rozwojowe, albo trudną sytuacje szkolenia.
Poradnia ma również za zadanie udzielać porad i wskazówek szkołom, w celu dostosowania ułatwień dzieciom i młodzieży, która tego potrzebuje. Poradnia pedagogiczno / psychologiczna ma również za zadanie pomoc szkołom w przystosowaniu nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Poradnia pomaga również dorosłym, mającym potrzebę uzupełnienia podstawowego wykształcenia. Możesz czytać o tym więcej tutaj:  udir.no

punkty ważne do rozważania odnośnie edukacji twojego dziecka.

  • Całe nauczanie w szkole odbywa się w języku norweskim. Dlatego jest bardzo ważne, aby twoje dziecko uczyło się języka jak najszybciej. 
  • Dzieci uczą się języka między innymi poprzez socjalne spotkania i rożnego rodzaju zainteresowania  razem z przyjaciółmi, również poza czasem szkolnym. 
  • Aby zdobyć norweskich przyjaciół i aby uczyć się języka, poleca się aby dziecko uczestniczyło w organizowanych aktywnościach poza czasem szkolnym, jak np. gra w piłkę nożną, piłka ręczna, pływanie, gra na instrumencie w orkiestrze szkolnej, albo oferty ze szkoły kultury.
  • Dzieci w Norwegii dostają lekcje do odrabiania. Nawet jeśli sam/sama nie potrafisz na tyle języka norweskiego,aby pomóc twojemu dziecku przy lekcjach, ważne jest abyś jednak słuchał /słuchała swoje dziecko w lekcjach. 
  • Współpraca z rodzicami jest dla szkoły bardzo ważna,szczególnie ze względu na upewnienie się, że twoje dziecko ma się dobrze. Aby współpracować ze szkołą musisz się orientować na bieżąco o tym co się dzieje i uczestniczyć w wydarzeniach aranżowanych przez szkołę.  
  • Prawidłowe odżywianie jest ważne dla rozwoju dzieci i dla nauki. Dlatego też jest bardzo ważne aby dzieci zjadały zdrowe i dobre śniadanie przed rozpoczęciem dnia w szkole, oraz aby dzieci miały ze sobą zdrowy prowiant na lunch. W celu uzyskania porad i wskazówek możesz czytać więcej tutaj: helsedirektoratet.no
  • Dla szkoły jest bardzo ważne abyś pytał/pytała jeśli są rzeczy, których nie rozumiesz, albo możesz poprosić o rozmowę jeśli są rzeczy, których nie jesteś pewny/pewna lub nie rozumiesz.