om-haram-kollasje.jpg


O HARAM


Haram - tradycja wspólnoty budowlanej światowej klasy!


Opierając się na swoich dumnych tradycjach przemysłu stoczniowego, stanowi Haram bardzo ważną część sektora morskiego w Sunnmøre. Odciska to piętno na lokalnej społeczności oraz na mieszkańcach gminy.


« To, co zostało zbudowane w Haram, jest światowej klasy » stwierdził książę Haakon Magnus podczas swojej wizyty w Haram w 2012 roku. Ludzie w Haram mają tradycje patrzenia na wielki świat i zaciągania impulsów do stwarzania innowacji dla rynku światowego. Brattvåg i Tennfjord są miejscami znanymi na świecie ze swoich wysokiej jakości wciągarek i maszyn sterowniczych. Od czasu, kiedy Thomas Longva znalazł drogę do królestwa rybnego Storegga, do VARD-u najnowocześniejszych statków /okrętów morskich miliardowej klasy, ludzie w Haram zaczęli dostrzegać nowych możliwości związanych z przemysłem morskim. 

Stocznie i przemysł dostawczy stanowią podstawę ( kręgosłup) lokalnej społeczności. Można również powiedzieć, że przemysł " leży w rdzeniu kręgowym" ludzi. Potrzeba rekrutacji i ekspertyzy stworzyła nową współpracę pomiędzy szkołami, przedsiębiorstwami a międzynarodowym rynkiem pracy.

Istnieją tutaj długie tradycje budowy ośrodków kultury, obiektów sportowych, szlaków turystycznych, dróg, opierające się na ścisłej współpracy pomiędzy gminą, działalnościami gospodarczymi klubami i organizacjami wolontariuszy. Współpraca pomiędzy ludźmi i przedsiębiorstwami tworzy wyjątkową dynamikę w lokalnym społeczeństwie.  

 
Spośród około 9.000 mieszkańców w Haram, można znaleźć dziś ludzi z więcej niż z 65 narodowości. Społeczność w Haram była przez długi czas wyróżniana jako przykład dobrej pracy integracyjnej w kraju. Naszą ambicją na przyszłość jest bycie jeszcze lepszym!  

Znaczna część mieszkaców z Haram pracuje okresowo na całym świecie, zdobywając zarówno doświadczenie jak i kompetencje w zakresie pracy na arenie międzynarodowej. Przyczynia się to do tworzenia Haram lepszym miejscem do mieszkania dla wszystkich. Właściciel jednego z przedsiębiorstw wyraził się w następujący sposób: « Możliwe jest  życie w bezpiecznym środowisku lokalnym, odsuniętym z daleka od innych, a jednocześnie można pracować na arenie światowej, zbliżającej  do świata.»
Haram ma wyraźne ambicje aby brać udział w zwiększaniu siły rozwoju regionalnego, co sprawi, że Sunnmøre stanie się jeszcze silniejszym i bardziej atrakcyjnym regionem pod względem mieszkania i pracy.
Pracujemy nad tym, aby nadać poniższemu konceptowi znaczenie.


Haram - tradycja wspólnoty budowlanej światowej klasy !

potrzeba informacji

W czerwcu 2014 roku, przeprowadzona została analiza potrzeb wśród emigrantów pracy, mieszkających w gminie. Zadaniem ankiety było zebranie konkretnych danych na temat potrzeb informacji jakie wystąpiły u przyjezdnych przed przeprowadzką do Haram, podczas procesu przeprowadzki oraz po przeprowadzce do Haram. Została przeprowadzona analiza dotycząca potrzeb informacji, jakie zdaniem pracodawców w gminie i w działalnościach gospodarczych były decydujące dla możliwości przyjęcia i integracji emigrantów, aby ci z kolei  jak najszybciej zostali aktywnymi uczestnikami w życiu zawodowym i w społeczności lokalnej.

Portal internetowy został stworzony na podstawie rezultatów analizy potrzeb oraz na podstawie zebranych informacji na temat potrzeb w gminie jak i w działalnościach gospodarczych w gminie Haram. Zakładając, że wszyscy, którzy chcą mieszkać i pracować w Haram, z czasem muszą nauczyć się języka norweskiego, jest w portalu położony nacisk na informacje z pierwszej ręki.


Celem portalu internetowego jest promowanie integracji i angażowania społecznego w gminie , a jednocześnie tworzenie Haram gminą bardziej atrakcyjną pod względem mieszkania i pracy.  


Portal internetowy może być używany przez:

Przyjezdnych krajowych i z zagranicy.
Pracodawców w gminie i w działalnościach gospodarczych.

Zatrudnionych na wszystkich szczeblach zawodowych w gminie.

Kluby i organizacje wolontariuszy.

Innych zainteresowanych w regionie.